RssStatus: Extension
Date: 04/29/2020
Player: Andrei Panchuk (F)
From: Chaika Nizhny Novgorod
To: Chaika Nizhny Novgorod
Source: Link