RssStatus: Extension
Date: 05/16/2020
Player: Georgi Misharin (D)
From: Torpedo Nizhny Novgorod
To: Torpedo Nizhny Novgorod
Information: 1 year
Source: Link