RssStatus: Extension
Date: 08/14/2020
Player: Nikita Bobryashov (D)
From: Torpedo Nizhny Novgorod
To: Torpedo Nizhny Novgorod
Information: Try-out successful
Source: Link