RssStatus: Extension
Date: 05/27/2020
Player: Nikita Lisov (D)
From: Torpedo Nizhny Novgorod
To: Torpedo Nizhny Novgorod
Information: 1 year
Source: Link