RssStatus: Extension
Date: 04/20/2020
Player: Svyatoslav Grebenshchikov (F)
From: Vityaz Podolsk
To: Vityaz Podolsk
Information: 2 years
Source: Link